הצגת פריטים הקשורים לתגית: תוכחה - ישיבת אור דוד

הוכח תוכיח חלק ב

האם מותר להוכיח אדם עד שנלבין פניו, עד כמה פעמים צריך להוכיח אדם שעובר על מצוות התורה.
קטגוריה: בין אדם לחברו

הוכח תוכיח

מצוות תוכחה, האם חייב להוכיח אדם שעובר על מצוות התורה וכיצד מוכיחים אדם זה.
קטגוריה: בין אדם לחברו