הצגת פריטים הקשורים לתגית: שעטנז - ישיבת אור דוד

שעטנז

מהו איסור כלאי בגדים, האם כל בגד שלובשים יכולים לעבור על איסור שעטנז וכיצד ניתן להנצל מאיסור זה.
קטגוריה: מצוות שונות