הצגת פריטים הקשורים לתגית: שילוח הקן - ישיבת אור דוד

שילוח הקן

כיצד מקיימים מצוות שילוח הקן, באילו ביצים ובאילו צפורים מתקיימת המצווה, ומה זוכה מי שמקיים מצווה זו.
קטגוריה: מצוות שונות