הצגת פריטים הקשורים לתגית: צדקה - ישיבת אור דוד

מתנות לאביונים

הלכות מתנות לאביונים ביום הפורים, מה צריך לתת וכמה, ומי נקרא אביון אשר ראוי לתת לו.
קטגוריה: חג פורים

מנהגי חודש אדר

מדוע מרבים בשמחה בחודש אדר, הלכות זכר למחצית השקל ותענית אסתר.
קטגוריה: חג פורים

אם אין אני לי מי לי

הוא היה אומר אם אין אני לי מי לי וכשאני לעצמי מה אני ואם לא עכשיו אימתיי.
קטגוריה: פרקי אבות

מחומץ ליין

סיפור קצר על אדם שקיבל את היורשה שלו מאביו שהיה בעל חסד גדול מכניס אורחים ותמיד עוזר להם הכל שהוא אבל הבן שלו ממש בדיוק הפוך ממנו סגר את כל דלתות שערי החסד עד שלבסוף זכה בגלל מעשה שנעשה לו לחזור למוטב ולדרכי אביו...
קטגוריה: סיפורי צדיקים

עושה צדקה בכל עת

המשך מעלת הצדקה, כמה חשוב לאדם לעשות צדקה בכל עת ובזה זוכה לחיי העולם הבא.
קטגוריה: שבט מוסר

בזכות הכנסת אורח

סיפור מרתק על הכנסת אורחים שמצילה את האדם גם אם נגזר עליו מיתה.
קטגוריה: סיפורי צדיקים

כח הנתינה

מעלתה של נתינה לאחר, בין בעינייני צדקה או חסד כמה היא מרוממת את האדם הנותן.
קטגוריה: שבט מוסר

מעלת הצדקה

שבח האדם אשר כובש את יצרו וגובר עליו בכל מעשיו. וכן מעלתה וחשיבותה של הצדקה.
קטגוריה: שבט מוסר

קופת צדקה

בקשה לקופת צדקה של ישיבת אור דוד.
קטגוריה: יצירת קשר

פרשת תרומה - זורע צדקות מצמיח ישועות

מה קורה שזורעים שקל? הקדוש ברוך הוא מצמיח לאדם ישועה - כי כל מה שאדם עושה - לעצמו עושה!
עמוד 4 מתוך 4