הצגת פריטים הקשורים לתגית: חושן משפט - ישיבת אור דוד

שוכר ושואל

האם מותר לתבוע ביטוח לרכב לאחר שהשכירו אותו? האם אדם ששאל דבר חייב בנזקו?