הצגת פריטים הקשורים לתגית: גויים - ישיבת אור דוד

למה התורה לא ניתנה גם לגויים

תשובה לשאלה: אם התורה היא טובה ומתוקה למה היא לא ניתנה גם לגויים וניתנה רק לעם ישראל העם המובחר מכל האומות.

שפוט של החברה

האם זה טוב ללכת אחרי המודה שמכתיבה החברה או שמי שהולך כך בסופו מגיע לאבדון...
קטגוריה: קדושת האדם

חוקות הגויים חלק ב

האם מותר לעשות קעקוע ומה יעשה מי שכבר עשה, איסור תלישת שערות על מת ועוד.
קטגוריה: מצוות שונות

תמים תהיה

מצוות תמים תהיה עם ה' אלוקיך, הלכות עונן ומנחש, מיסטיקה, תורת הכנסיאולוגיה, האם מותר להפיל גורלות על חולה או על אבדה ועוד.
קטגוריה: מצוות שונות