כותב:
קטגוריה: רוממות התפילה

הלכות וביאור אמירת קדיש, מדוע אומרים קדיש בתפילה ומה הביאור באמירת הקדיש בארמית.