כותב:
קטגוריה: רוממות התפילה

ביאור ברכת אהבת עולם שאנו מברכים לפני קריאת שמע בתפילת שחרית, איפה מכוונים בברכה כדי לזכות לילדים צדיקים ועובדי השם.