הצגת פריטים הקשורים לתגית: עשרה בטבת - ישיבת אור דוד

עשרה בטבת

מדוע צמים בעשרה בטבת, מהו מהות הצום ועל מה אנו צריכים לחשוב בזמן הצום.
קטגוריה: מעגל השנה

צום עשרה בטבת

הלכות עשרה בטבת, דיני הצום ומהו עיקרו של התענית? תשובה וצדקה.

צום עשרה בטבת

מהות הצום, מדוע צמים בעשרה בטבת, דיניו ומה הדין אם חל הצום בערב שבת.