הצגת פריטים הקשורים לתגית: ערלה - ישיבת אור דוד

הלכות ערלה

דיני ערלה, מהי מצוות ערלה, האם מותר לקנות בשוק פירות או שצריך לחשוש שיש בהם ערלה.