הצגת פריטים הקשורים לתגית: ארץ ישראל - ישיבת אור דוד

הלכות כלאים

הלכות חשובות ביותר שכמעט שאינן ידועות, כלאי הזרעים, הכרם והשדה. במה זה נוגע אלינו ומה אנו צריכים להזהר.