הצגת פריטים הקשורים לתגית: מלאכת דש - ישיבת אור דוד

סחיטת פירות בשבת חלק א

המשך לדיני הלכות סחיטת פירות בשבת ופירוט רחב על איזה פירות חייב משום סוחט, ומה הדינים לפירות שבזמן הפוסקים היו לא רגילים לסוחטם ובזמננו יש רגילות לסוחטם.
קטגוריה: מלאכות שבת

הקדמה לסחיטת פירות בשבת

הקדמה לדיני הלכות סחיטת פירות בשבת. אילו פירות אסור לסוחטם מדאורייתא ואילו פירות מדרבנן וכן אילו פירות מותר לסוחטם בשבת.
קטגוריה: מלאכות שבת

חולב בשבת

דיני חולב בשבת, האם מותר לחלוב פרה בשבת וכן מה הדין לגבי אישה מניקת הרוצה לשאוב את החלב לשמור אותו לימים אחרים.
קטגוריה: מלאכות שבת

מלאכת דש חלק ה

הקדמה למלאכת חולב בשבת. האם היא מדאורייתא או מדרבן והאם היא מתולדות של מלאכת דש.
קטגוריה: מלאכות שבת

מלאכת דש חלק ד

המשך לדיני הלכות דש, האם מותר לפרק את הבוטנים ואגוזים בשבת ויש בזה משום מלאכת דש או שמותר. וכן מה הדין בקליפות החיצוניות והפנימיות שבפרי.
קטגוריה: מלאכות שבת

מלאכת דש חלק ג

המשך לדיני הלכות דש, מה הדין בניפוח על גרעיני חיטה להפרדת המוץ וכן שאר דינים בסוגי הפרדת המוץ מן הגרעין.
קטגוריה: מלאכות שבת

מלאכת דש חלק ב

פרטי הלכות למלאכת דש ואת הגדרותיה. מתי עוברים על מלאכת דש בשבת.
קטגוריה: מלאכות שבת

מלאכת דש חלק א

הגדרות למלאכת דש, איך היו עושים אותה במקדש ומה המלאכות שעוברים בהם על מלאכת דש בזמננו
קטגוריה: מלאכות שבת

מלאכת דש חלק ב

האם מותר להשתמש במגבונים בשבת? המשך הלכות מלאכת דש בשבת.
קטגוריה: הלכות שבת

מלאכת דש

האם מותר לסחוט פירות בשבת, האם מותר לתת מים על קרח בשבת? כל זה נלמד במלאכת דש, פירוק דברים.
קטגוריה: הלכות שבת