הצגת פריטים הקשורים לתגית: מלאכות שבת - ישיבת אור דוד

לברור לצורך שימוש מאוחר יותר

בהמשך לדיני מלאכת בורר נמשיך בפרטי הדין, האם מותר לברור חפץ או מאכל לחברו כדי שישתמש איתו יותר מאוחר שאין הוא צריך אותו עכשיו, או שיש איסור ובזמן שיצרך נברור את החפץ.
קטגוריה: מלאכות שבת

איסור עשיית מלאכות בשבת

מהו המקור לאיסור עשיית מלאכות בשבת, מניין אנו לומדים את כל מלאכות שבת השונות.
קטגוריה: הלכות שבת

ברירה בשני מיני דגים

המשך לדיני מלאכת בורר בשבת האם מותר לברור אוכל שהוא שני מיני כגון דני סוגי דגים וכן מה הדין לברור חלקי עוף האם הם נחשבים למין אחד או כמה מינים.
קטגוריה: מלאכות שבת

הקדמה לסחיטת פירות בשבת

הקדמה לדיני הלכות סחיטת פירות בשבת. אילו פירות אסור לסוחטם מדאורייתא ואילו פירות מדרבנן וכן אילו פירות מותר לסוחטם בשבת.
קטגוריה: מלאכות שבת

חולב בשבת

דיני חולב בשבת, האם מותר לחלוב פרה בשבת וכן מה הדין לגבי אישה מניקת הרוצה לשאוב את החלב לשמור אותו לימים אחרים.
קטגוריה: מלאכות שבת

מלאכת דש חלק ה

הקדמה למלאכת חולב בשבת. האם היא מדאורייתא או מדרבן והאם היא מתולדות של מלאכת דש.
קטגוריה: מלאכות שבת

מלאכת דש חלק ד

המשך לדיני הלכות דש, האם מותר לפרק את הבוטנים ואגוזים בשבת ויש בזה משום מלאכת דש או שמותר. וכן מה הדין בקליפות החיצוניות והפנימיות שבפרי.
קטגוריה: מלאכות שבת

מלאכת דש חלק ג

המשך לדיני הלכות דש, מה הדין בניפוח על גרעיני חיטה להפרדת המוץ וכן שאר דינים בסוגי הפרדת המוץ מן הגרעין.
קטגוריה: מלאכות שבת

מלאכת מעמר חלק ב

המשך פרטים בהלכות מעמר, האם מותר לאסוף פרות לסל בשבת. וכן האם מותר לעשות שרשראות בשבת ועוד שאר דינים
קטגוריה: מלאכות שבת

מלאכת מעמר חלק א

הגדרות למלאכת מעמר,  מתי עוברים על מלאכת מעמר ומהי הגדרתה.
קטגוריה: מלאכות שבת
עמוד 1 מתוך 4