הצגת פריטים הקשורים לתגית: מוקצה - ישיבת אור דוד

לפתוח מקרר שיש עליו מגנטים

תשובה על השאלה: האם מותר לפתוח בשבת דלת של מקרר שיש עליה מגנטים עם פרסומות או עטים, או שיש בזה איסור של מוקצה.
קטגוריה: הלכות שבת

שמיכה חשמלית

תשובה על השאלה: האם מותר להשתמש עם שמיכה חשמלית וכן כרית חשמלית בשבת לצורך חימום, או שיש בכך איסור של מוקצה. ומה הדין להזיזם בשבת?
קטגוריה: הלכות שבת

שעון הנטען מתזוזה

תשובה על השאלה: האם מותר בשבת להניח שעון שנטען מחמת תזוזת היד, האם זה נקרא מוקצה או שאני בכלל לא מתכון ומותר?
קטגוריה: הלכות שבת

ניתוק הפלטה בשבת

תשובה על שאלה באתר: האם מותר לנתק את הפלטה או כל מכשיר חשמל אחר כשהשעון שבת כבוי, או אסור משום מוקצה?

מוקצה חלק ד

המשך דיני מוקצה, סוגי מוקצה השונים, האם מותר להוריד קליפות מהשולחן בשבת, והאם מותר להזיז משחקים של ילדים בשבת.
קטגוריה: הלכות שבת

מוקצה חלק ג

דיני מוקצה מחמת גופו, האם מותר להשתמש באבן לצורך פעולה מותר בשבת או לא.
קטגוריה: הלכות שבת

מוקצה חלק ב

המשך דיני מוקצה, מוקצה מחמת גופו ומוקצה מחמת חסרון כיס, מתי מותר לטלטלם ומתי אסור.
קטגוריה: הלכות שבת

מוקצה חלק א

שיעור ראשון בדיני מוקצה, סוגי המוקצה הרבים שיש ומה הדין של כל סוג, מוקצה מחמת חסרון כיס ומוקצה שמלאכתו לאיסור.
קטגוריה: הלכות שבת