הצגת פריטים הקשורים לתגית: אמירה לגוי - ישיבת אור דוד

אמירה לגוי חלק ב

המשך דיני אמירה לגוי בשבת, פסיק רישא באמירה לגוי, האם מותר להנות ממלאכה שגוי עשה לעצמו, והאם צריך לחכות לאחר שבת אם עבר ואמר לגוי בשבת לצורך ישראל.
קטגוריה: הלכות שבת

אמירה לגוי חלק א

דיני אמירה לגוי בשבת, האם מותר לומר לגוי לפני שבת להדליק את המזגן? ומה עושים אם נכבה האור בשבת, האם מותר לרמוז לגוי להדליק את האור?
קטגוריה: הלכות שבת