הצגת פריטים הקשורים לתגית: סעודה - ישיבת אור דוד

יין של קידוש חלק ד

פרטי דינים ביין של קידוש, יין צימוקים ויין ענבים, איזה סוגי יין כשרים לברכה ועוד.

יין של קידוש חלק ב

המשך דיני היין של קידוש, האם יין לבן כשר לקדש עליו, והאם אפשר למזוג יין אדום ויין לבן יחד לקידוש.

ברכת המזון וברכה אחרונה

הלכות הקשורות לפני ברכת המזון, מים אחרונים ודיני ברכת המזון וברכה אחרונה על שאר אוכלים.
קטגוריה: הלכות סעודה

שינוי מקום בסעודה

דיני שינוי מקום בסעודה, מתי צריך לחזור ולברך ומתי לא, באמצע סעודה או בברכות הנהנין.
קטגוריה: הלכות סעודה

מאכלים הבאים בתוך הסעודה

הלכות מאכלים הבאים בתוך הסעודה של פת, על אילו מאכלים מברכים ועל אילו מאכלים לא מברכים כי הם טפלים לפת.
קטגוריה: הלכות סעודה

ברכת היין בסעודה וברכת הטוב והמטיב

דיני ברכת היין באמצע הסעודה, ומתי ברכת היין פוטר שאר משקים, וכן הלכות ברכת הטוב והמטיב.
קטגוריה: הלכות סעודה

הנהגות בסעודה

הלכות סעודה, דיני שמש בסעודוה, הפסק בין בשר לחלב ועוד הנהגות שונות בסעודה.
קטגוריה: הלכות סעודה

קביעת סעודה על מיני מזונות

מתי קובעים סעודה על פת הבאה בכיסנין ומתי לא, ומהו השיעור לקביעות סעודה.
קטגוריה: הלכות סעודה

פת הבאה בכיסנין

הלכות ברכת מזונות על פת הבאה בכיסנין באמצע סעודה ומחוץ לסעודה.
קטגוריה: הלכות סעודה

סידור שולחן השבת

דיני סידור השולחן שבת, כיצד מניחים את הלחם בשולחן ומנהגים שונים בעריכת השולחן
עמוד 2 מתוך 3