הצגת פריטים הקשורים לתגית: ברכות - ישיבת אור דוד

פרשת כי תבא - הקללה היא ברכה

בפרשת השבוע ישנם תשעים ושמונה קללות, אבל צריכים אנו להבין שגם הקללות האלו אינם אלא ברכות, ובורא עולם אוהב אותנו ומברך אותנו וכל הקללות הם רק ליישר את דרכינו.

סדר הסימנים והלכותיהם

תשובה על השאלה: מה סדר הסימנים בראש השנה, ומה עושה מי שאין לו ראש של כבש, האם אדם שלא אוהב אחד מהסימנים חייב לאכול או שיש לו להסתפק רק מלראות?

טיבול הלחם בדבש וסוכר

תשובה עלה שאלה: האם שמטבילים את הלחם בברכת המוציא צריך להטביל בדבש או בסוכר, או שאפשר כמנהג השנה לטבל אותו במלח?

הגנה בזכות ברכת המזון

בכח ברכת המזון גם להציל אותנו ולשמור על רכושנו אם רק נקדיש לברכה זו יותר כוונה והתמדה.
קטגוריה: סיפורים מהחיים

סגולה לבריאות ולרפואה

תשובה על השאלה: האם יש סגולה שאם נעשה אותה כתקנה נזכה לבריאות ולרפואה שלימה ללא תרופות ורופאים?

כוונה שם אדנות

תשובה על השאלה: מה צריך לכוון שאומרים את שם ה' בברכות ולכן את המילה "אלוקים". והאם דבר זה חובה וצאת ידי חובת הברכה?

תפילת שמונה עשרה

כל יום אנו מתפללים שלש תפילות ביום ובתפילת לחש אנו אומרים שמונה עשרה ברכות, מי תיקן שצריכים להתפלל ומה הסבר לברכות אלו?
קטגוריה: מושג יהודי

ברכות שונות לנשים

דיני ברכות שונות לנשים כגון ברכת הגומל, ברכות הראיה וכו'. האם נשים חייבות לברך מאב ברכות בכל יום ועוד.

ברכת שהחיינו בעומר

תשובה על השאלה: האם מותר בימי ספירת העומר לקנות בגדים חדשים ולברך עליהם ברכת שהחיינו, וכן מה הדין לברך על פירות חדשים.

ספירת העומר

תשובה על שאלה: בין פסח לעצרת אנו סופרים ספירת העומר מה הדין למי ששכח לספור יום אחד, ומי שנזכר בבוקר מה דינו?
עמוד 4 מתוך 14