הצגת פריטים הקשורים לתגית: ברכות - ישיבת אור דוד

ברכות בכוונה

מה הסוד שמסתתר מאחורי הברכות שאנו אומרי מידי יום ומה מיוחד ביום ט"ו בשבט...
קטגוריה: מבט לחיים

דיני טו בשבט

תשובה על השאלה: יום טו בשבט הוא ראש השנה לאילנות ונוהגים בימים אלו לאכול פירות וירקות לברך את ה' יתברך, מה סדר קדימת הברכות ומה הסגולות המיוחדות ביום הזה?
קטגוריה: חגים ומועדים

ראש השנה לאילנות

יום טו בשבט הוא ראש השנה לאילנות שבו בזמן הזה האילן מתחיל להביא את כוחותיו מלמטה למעלה, כך האדם נמשל לעץ לוקחים את הפירות ומברכים את הקב"ה.
קטגוריה: מעגל השנה

האם מברכים על מים

תשובה על השאלה: האם מברכים ברכה על שתיית מים, ומה הדין השותה מים להעביר את הכדור או מחמת סיבה אחרת?
קטגוריה: הלכות ברכות

לזכות לאריכות ימים

סיפור מחזק ומצמרר מדוע אשה מבוגרת שזכתה לשנים טובות, כל חייה ביקשה לזכות לאריכות ימים למרות שמצב הבריאות שלה לא היה תקין וחייה בסבל גדול מאוד?
קטגוריה: הלקח שבסיפור

סדר הדלקת נרות חנוכה

תשובה על השאלה: מה הם סדר דיני הדלקת נרות חנוכה ומה הם הברכות להדלקה, כמה ברכות מברכים ביום הראשון ובשאר הימים.

ברכת אהבת עולם

האם סדר ברכות קריאת שמע מעכבות? האם מצוות צריכות כוונה? ומה הדין שלא כיון האם צריך לחזור ולברך?
קטגוריה: הלכות תפילה

ברכת המזון

מאחת מן המצוות של התורה היא לברך ברכת המזון לאחר שאנו אוכלים פת. ויסודה וסגולותיה רבים מאוד, שכל מי שמברך ברכת המזון בדיקדוק אינו מגיע לידי עניות.
קטגוריה: מושג יהודי

דיני ברך עלינו

תשובה על השאלה: מה הדין לאחר ז' במר חשון שצריכים לומר בתפילת שמונה עשרה ברך עלינו ושכח לאמרה, האם צריך לחזור ומתי צריכים לחזור?

מתי מתחילים ברך עלינו

תשובה על השאלה: מתי מחילים לברך ברכת ברך עלינו, האם לאחר סוכות או בז' בחשון. ומה הדין בזמננו שאין בית המקדש?
עמוד 3 מתוך 14