הצגת פריטים הקשורים לתגית: פרשת קרח - ישיבת אור דוד

פרשת קרח - מעלת השלום

מפרשת השבוע אנו למדים על מידת השלום, כיצד יש לנו להרחק מן מידת הכעס ולהיות בשלום ואחדות עם כל אחד ואחד.
קטגוריה: אור הפרשה

פרשת קרח

נלמד מפרשת השבוע כיצד ניתן לנצל את הכוחות שלנו לדרך הנכונה ולא נוביל אותם אל דרכים טועות.
קטגוריה: פרשת שבוע

פרשת קרח - מחלוקת זה אש

הקנאה והתאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. וזה אנחנו רואים בפרשת השבוע למרות שקרח היה תלמיד חכם גדול ומופלג אבל החיידקים של הקנאה והתאווה והכבוד התעוררו בו והורידו אותו לחורבן.

יצר הרע מאחרינו

לפעמים היצר הרע כדי להכשיל אותנו בעבירה, מדי פעם הוא יכול להגיע אלינו במצוות ובהידורים בחומרות לא לדרגות שלנו. מוטל עלינו לבדוק שחלילה זה לא יביא אותנו לנפילות או לתרדמות בעבודת ה'.
קטגוריה: שיחת השבוע

פרשת קרח

מחלוקת קרח ועדתו היא לימוד לדורות כמה אסור להחזיר במחלוקת, וכל המחזיק בה מאבד את עולמו.
קטגוריה: פרשת שבוע

פרשת קרח

כל אדם חייב להתבונן לפני המעשה בתוצאות העתידות.
קטגוריה: פרשת שבוע