הצגת פריטים הקשורים לתגית: פרשת קורח - ישיבת אור דוד

השפה ליצר הרע

מלחמת יצר הרע היא לא פשוטה כלל. אבל אם נתבונן ונלחם עם יצר הרע בשפה שלו ובהסתכלות שלו אז נוכל להכניע אותו.
קטגוריה: שיחת השבוע

פרשת קרח

האם אנחנו עושים את כל המעשים שלנו לשם שמיים באמת - נתבונן בקורח ונמדוד...
קטגוריה: פרשת שבוע