הצגת פריטים הקשורים לתגית: פרשת בא - ישיבת אור דוד

פרשת בא - מי בעל הבית

מפרשת השבוע נלמד כמה סייעתא דשמיא יש למי שמבין שהוא לא בעל הבית על העולם והיחיד שבעל הבית הוא בורא עולם, ובכך זוכה לסייעתא דשמיא גדולה.
קטגוריה: אור הפרשה

מתנה ושמה תשובה - פרשת בא

מתנה יקרה לאין ערך נתן לנו הקב"ה ושמה תשובה - לעקור את כל הרע ולפתוח דף חדש בחיינו...
קטגוריה: פרשת שבוע

פרשת בא - הקבה הולך איתך

מפרשת שבוע אנו למדים יסוד גדול להסתכלות החיים, שלאן שאנו הולכים בכל צרה שאנו נמצאים בורא עולם נמצא איתו והולך איתנו ועוזר לנו בהכל.
קטגוריה: אור הפרשה

פרשת בא

נלמד מפרשת השבוע שקיום המצוות צריכה להיות אך ורק לשם שמים ולא לשם כוונה אחרת.
קטגוריה: פרשת שבוע

כח התפילה

עם ישראל השתעבדו במצרים 210 שנים וכיצד זכו לצאת מהגלות הנוראה - בזכות התפילה.
קטגוריה: מבט לחיים

פרשת בא

כל המכות של מצרים הייתה להשיב ללב של עם ישראל כי השם הוא האלקים בשמים ממעל ועל הארץ מתחת.
קטגוריה: פרשת שבוע

רצון פנימי

רבותינו אמרו "אחר המעשים נמשכים הלבבות" אבל יסוד זה דווקא שאדם עושה את המעשים מתוך רצון פנימי, אבל אם עושה בכפיתיות לעולם לא ימשך אחר המעשים.
קטגוריה: שיחת השבוע

פרשת בא - הזדרזות לתשובה

השאלה המפרוסמת מה פרעה אשם לקבל את המכות, הרי הקב"ה הכביד את ליבו וא"כ מה הבחירה כלל?

פרשת בא

הקב"ה גואל את עם ישראל בשתי דרכים, וכך גם בגאולה העתידה הקב"ה יגאל אותנו.
קטגוריה: פרשת שבוע

פרשת בא

זריזות בקיום המצוות, שאם באה לידך מצווה אל תחמיצנה אלא עשה אותה מיד.
קטגוריה: פרשת שבוע
עמוד 1 מתוך 2