הצגת פריטים הקשורים לתגית: מצוות - ישיבת אור דוד

איך ניצל הילד ממוות

סיפור מרגש ומחזק על משפחה אחת שברגע האחרון הצליחו להציל את בנם ממוות ולהחזירו לחיים, מה היה ההצלה הגדולה הזאת שהצילה את חיי הילד?
קטגוריה: הלקח שבסיפור

ברכת כהנים

מה ישמור עלינו כאשר אנו בגלות החל הזה, מה יכול להגן מסביבנו מפני כל הצרות בעולם?
קטגוריה: מבט לחיים

מזוזה חלק ג

האם צריך לקבוע מזוזה ארון בגדים גדול או במרפסת ומתי קבועים מזוזה ללא ברכה.
קטגוריה: מצוות שונות

מזוזה חלק ב

היכן קובעים מזוזה, איזה חדרים צריך לשים מזוזה בברכה ואיזה חדרים שמים ללא ברכה.
קטגוריה: מצוות שונות

שמירת הלשון

כמה חשוב לשמור על האבר המוסתר בגופנו - הלשון - שאיתו אפשר לזכות לנצח ולהפך והפסיד עולם מלא.
קטגוריה: מבט לחיים

מזוזה חלק א

שיעור ראשון בהלכות מזוזה, איזה בית חייב במזוזה, מה צריך לומר כשיוצאים מהבית ומניחים יד על המזוזה ועוד.
קטגוריה: מצוות שונות

מעלת שבת קודש

מתנה גדולה יש לבורא עולם ונתנה לנו והיא השבת, כמה מיוחדת ומרוממת מצוות השבת שהיא הסמל והזהות לאדם היהודי.
קטגוריה: שיחת השבוע

מצוות עונג שבת

כמה מעלה מרוממת היא לענג את שבת קודש שכל המנהג את השבת זוכה לנחלה בלי מצרים, זוכה לעושר ולגדולה.
קטגוריה: מושג יהודי

שילוח הקן

כיצד מקיימים מצוות שילוח הקן, באילו ביצים ובאילו צפורים מתקיימת המצווה, ומה זוכה מי שמקיים מצווה זו.
קטגוריה: מצוות שונות

חנוכת הבית

כיצד עושים חנוכת הבית, האם צריך לקבוע מזוזה או לברך ברכת שהחיינו, מה צריך לקרוא בחנוכת הבית והאם יש סעודת מצוה.
קטגוריה: מצוות שונות
עמוד 4 מתוך 10