הימים המסוגלים לקדושה

מאת: 
קטגוריה: שיחת השבוע
ת. פרסום: 11 ינואר 2021
בימים אלו יש סייעתא דשמיא לטהרה מכל העוונות והטומאות שיש לנו, אבל כל זה תלוי אם אני רוצה להיטהר ולא לסמוך על השפעת הימים אלו, ואם אני עושה את פעולת הטהרה יש סייעתא דשמיא.
  • קדושת האדם
  • הרב מיכאל מזוז
  • תשפ"א
  • עד 30 דקות
  • shidurim.rabanim.net/shidurim/shidurim-flv/daniel/SIHAT/81/Kdusha.mp4