הצגת פריטים הקשורים לתגית: שבט מוסר - ישיבת אור דוד

אוי אוי אוי

ביאור נפלא על קטע מתוך הספר שבט מוסר, כיצד אדם יחדיר אל ליבו שהעולם הזה חולף והעולם הבא הוא העיקר.
קטגוריה: מעלת המוסר

הרודף אחר הכבוד

כמה יש לנו לעבוד על מידת הכבוד שהיא מוצאה את האדם מן העולם וכל מי שרודף אחר הכבוד הכבוד בורח ממנו וכל מי שבורח מן הכבוד הכבוד ירדוף אחריו וירוממו לגדולה.
קטגוריה: שבט מוסר

השכמת הבוקר

שינה של בוקר לא טובה לאדם, כמה חשוב להתרגל לא לקום מאוחר לבריאותו של האדם ולניצול היום שלא יהיה מופקר.
קטגוריה: שבט מוסר

קללות וניבול פה

כמה חמור שאדם מנבל את פיו שעל ידי כך מביא צרות על העולם. וכל המקלל את חברו סופו שקללתו תחול עליו או על זרעו.
קטגוריה: שבט מוסר

עבד מלך מלך

זכות היא בידנו להיות עבדים למלכו של עולם, עבד של מלך הוא בבחינת מלך שלא חסר לא כלום ונמצא בדרגות מרוממות.
קטגוריה: שבט מוסר

הסגולות שבבריאה

איזו יצירה נפלאה ברא לנו הקב"ה בעולמו, בפירות ובירקות וכן בשאר הדברים שבעולם כמה סגולות ונפלאות יש בהם
קטגוריה: שבט מוסר

כבוד תלמידי חכמים

כמה חשיבות יש לכבד תלמידי חכמים שכל המזלזל בתלמידי חכמים אין תרופה למכתו ומביא רעה לעולם
קטגוריה: שבט מוסר

הפנימיות והחיצניות שבאדם

כמה חשוב ללמוד את התורה שע"י כך היא מיישרת את הפנימיות שבאדם לדרכה של תורה ולהתבטלות לגדולי ישראל
קטגוריה: שבט מוסר

הפלא בבריאה

כמה פלא יש בבריאה שהקב"ה ברא. אלפי פריטים הן בחי בצומח ובדומם, שעל הדבר הקטן בבריאה המחקרים עליו גדולים.
קטגוריה: שבט מוסר

ימיו כצל עובר

האדם בעולם היינו כצל עובר ומוטל עליו לחשוב ולהתבונן בחובתו בעולמו ולחזור בתשובה וישיב אל ליבו כמה חסד הקב"ה עושה איתנו.
קטגוריה: שבט מוסר
עמוד 1 מתוך 5