הצגת פריטים הקשורים לתגית: יראת שמים - ישיבת אור דוד

יראת שמים

אדם שאין לו יראת שמים דומה למי שמסרו לו את כל המפתחות חוץ מהמפתח הראשי.
קטגוריה: דברי הרב

כי זה כל האדם

רק תורה ויראת שמים יכולה להפוך את האדם מחיה טורפת לאדם מלאך עלי האדמות.
קטגוריה: דברי הרב

שרשרת של יראת שמים

האדם הוא חיה טורפת, ויש בו את כל הטבעים הכי מושחתים שיש בעולם ורק יראת שמים היא השרשרת שלו לעצור אותו.
קטגוריה: דברי הרב

הנוער הישראלי צמא

שאין תורה ויראת שמים הנוער מדרדר ונופל לסמים אלימות ורצח, רק במקום שיש תורה יש נחת אמיתית.
קטגוריה: דברי הרב

גרוע מן הבהמה

באדם יש את כל המידות הגרועות של כל הבהמות, ואם לבהמה צריך שרשרת וכלוב, כמה שרשרות צריך האדם?
קטגוריה: דברי הרב

יראת שמים אמיתית

כל בנייתו של האדם בעבודת ה' ובקיום המצוות היא תלויה רק ביראת השמים שבו - שהיא חוט המרכזי בעבודת ה'.
קטגוריה: נקודה למחשבה

עבד השם

כמה מעלות על האדם אשר מקיים את דברי ה' יתברך והגריעות לאדם לא הולך בדרכי ה'
קטגוריה: שבט מוסר

אל תהיה בהמה

בואו נלמד מוסר מהבהמה שהיא עושה כל מה שרוצה מבלי דעת - אך אנחנו בני אדם צריכים לתת דעת לפני כל פעולה.
קטגוריה: שבט מוסר

אבריו של האדם

לימוד מוסר חשוב מאבריו של האדם על דרך החיים...
קטגוריה: שבט מוסר

מעלת המוסר

כמה חשוב ללמוד מוסר נוקב בכל יום חק ולא יעבור
קטגוריה: שבט מוסר
עמוד 6 מתוך 7