הצגת פריטים הקשורים לתגית: יראת שמים - ישיבת אור דוד

צלם אלוקים או צלם חיה

המעשים של האדם יכולים להביא אותו לבחינת צלם אלוקים ומרכבה לשכינה, אבל העבירות יכולות לתת לו צלם של חיה.
קטגוריה: יראת שמים

מאה על מאה

סיפור מזעזע שמראה כמה אדם יכול להיות חכם בתורה אבל אם לא תהיה לו יראת שמים מאה על מאה הוא יכול להגיע לעברות החמורות ביותר.
קטגוריה: דברי הרב

יופי הנשמה

היופי הנצחי של הנשמה היא היראת שמים שיש בה, כמה שיש לאדם יותר יראת שמים הנשמה שלו תהיה יותר יפה ומאירה בעולם הבא.
קטגוריה: יראת שמים

אין אמונה בלי יראה

אדם שרוצה לזכות לאמונה צריך קודם כל לעבוד לזכות ליראת שמים ורק אח"כ יזכה לאמונה ובטחון בקב"ה.
קטגוריה: יראת שמים

יראה אינה באה בירושה

יראת שמים אינה עוברת בירושה, מי שרוצה יראת שמים צריך לעבוד על עצמו גם אם אבותיו היו קדושים.
קטגוריה: יראת שמים

מאה ברכות

הברכות שאדם מברך במשך היום גורמות להמשכת הקדושה ויראת שמים על האדם ומשרות עליו את השכינה.
קטגוריה: יראת שמים

לחיות מוסר

אין לאדם יכולת לעמוד נגד יצר במיוחד במצבים שהיצר הרע רודף אותו, שום שיחה ושום מוסר לא יועילו לו, רק אם אדם יחיה ויתבונן במוסר שיהיה ממש בגדר לראות את הדברים.
קטגוריה: שיחת השבוע

הדרך להיות אדם

רק יראת שמים עושה אותנו לאדם, מהי הדרך הנכונה להיות אדם, ללא מידות רעות וללא תאוות...
קטגוריה: יראת שמים

כן ירבה וכן יפרוץ

שאדם יש לו יראת שמים הקב"ה איתו, וכל מה שיעשה הקב"ה יתן לו חן ויעזור לו אף שהמציאות מראה אחרת.
קטגוריה: יראת שמים

אל יתהלל גבור בגבורתו

היראת שמים של האדם נמדדת כמה שהוא מאמין שכל מה שיש לו הוא מאת הבורא ושום דבר לא שלו.
קטגוריה: יראת שמים
עמוד 4 מתוך 7