הצגת פריטים הקשורים לתגית: הלכות - ישיבת אור דוד

נטילת ידיים שחרית

דיני נטילת ידיים של שחרית להעביר רוח רעה שעל הידיים.
קטגוריה: השכמת הבוקר

השכמת הבוקר

פתיחת הלכות על סדר השולחן ערוך הפותח בהלכות השכמת הבוקר
קטגוריה: השכמת הבוקר

קבלת שבת

דיני קבלת שבת, קריאת שיר השירים ופרק במה מדליקין. מתי קוראים ומה הסדר ומתי לא קוראים.
קטגוריה: תפילות שבת

תפילת מנחה

תחילת הלכות תפילות שבת, דיני מנחה בערב שבת, מתי מקבלים שבת ומתי אפשר להתפלל מנחה של ערב שבת.
קטגוריה: תפילות שבת

הלכות הדלקת נרות ג

סיום הלכות הדלקת נרות: דיני הנרות בשבת, והלכות שביתת כלים בשבת.
קטגוריה: ערב שבת

הלכות הדלקת נרות המשך

המשך דיני הדלקת נרות, זמן ההדלקה ומתי מברכים על הנרות לפני ההדלקה או אחרי?
קטגוריה: ערב שבת

הדלקת נרות שבת

הלכות ודיני נרות שבת, מתי להדליק וכיצד
קטגוריה: ערב שבת

הטמנה בערב שבת

הלכות הטמנת מאכלים בערב שבת באופן המותר והאסור.
קטגוריה: בישול בערב שבת

המשך חזרה בשבת

המשך הלכות ודיני החזרת מאכלים בשבת
קטגוריה: בישול בערב שבת

חזרה בשבת

דיני חזרה מאכלים בשבת ע"ג פלטה או אש
קטגוריה: בישול בערב שבת
עמוד 96 מתוך 97