קללות וניבול פה

מאת: 
קטגוריה: שבט מוסר
ת. פרסום: 28 יוני 2016
כמה חמור שאדם מנבל את פיו שעל ידי כך מביא צרות על העולם. וכל המקלל את חברו סופו שקללתו תחול עליו או על זרעו.
  • בין אדם לחברו
  • רבנים אורחים
  • תשע"ו
  • עד 30 דקות
  • shidurim.rabanim.net/shidurim/shidurim-flv/daniel/MUSAR/76/NIVUL.mp4