כבוד תלמידי חכמים

מאת: 
קטגוריה: שבט מוסר
ת. פרסום: 19 ינואר 2016
כמה חשיבות יש לכבד תלמידי חכמים שכל המזלזל בתלמידי חכמים אין תרופה למכתו ומביא רעה לעולם
  • מוסר וביקורת
  • הרב דניאל זר
  • תשע"ו
  • עד 30 דקות
  • shidurim.rabanim.net/shidurim/shidurim-flv/daniel/MUSAR/76/Kavod.mp4