חרטה גמורה

מאת: 
קטגוריה: שבט מוסר
ת. פרסום: 24 נובמבר 2015
אדם אשר חושב שיעשה עבירות ויום הכיפורים יכפר וכן אותם שעושים תשובה אבל בליבם חושבים להמשיך בדרכי היצר הרע אין תשובה וחרטה זו מתקבלת לפניו ונחשב לו כלא עשה תשובה.
  • מוסר וביקורת
  • הרב דניאל זר
  • תשע"ו
  • עד 30 דקות
  • shidurim.rabanim.net/shidurim/shidurim-flv/daniel/MUSAR/76/HARATA.mp4