עושה צדקות פועל ישועות

מאת: 
קטגוריה: שבט מוסר
ת. פרסום: 10 דצמבר 2014
כל מי שעושה צדקה לשם שמים זוכה לראות ישועות גדולות.
  • מוסר וביקורת
  • הרב דניאל זר
  • תשע"ה
  • עד 30 דקות
  • shidurim.rabanim.net/shidurim/shidurim-flv/daniel/MUSAR/75/YESHOUT.mp4