בדרך לחסידות

מאת: 
קטגוריה: שבט מוסר
ת. פרסום: 11 נובמבר 2014
מצוות שבכל יום שעל האדם הרוצה להתחסד עם קונו לקיימם כגון תיקון חצות, חשבון נפש וכו'
  • מוסר וביקורת
  • הרב דניאל זר
  • תשע"ה
  • עד 30 דקות
  • shidurim.rabanim.net/shidurim/shidurim-flv/daniel/MUSAR/75/HASIDUT.mp4