הצגת פריטים הקשורים לתגית: חג שבועות - ישיבת אור דוד

קבלת התורה

כיצד נקבל את התורה, כיצד נרגיש את המתיקות של התורה - רק אם נקבל על עצמנו את לימוד התורה בשלימות אמיתית.
קטגוריה: מבט לחיים

חג שבועות

הלכות חודש סיון וחג השבועות, דיני ליל שבועות מדוע נוהגים להשאר ערים כל הלילה והאם מותר לישון למי שקשה לו אח"כ בתפילת שחרית.
קטגוריה: מועדים

חג השבועות

סגולה היא בידנו ביום ערב חג השבועות לתת 104 שקלים לתלמידי חכמים והיא לזכות בחשוכי בנים. וכן כמה צריכים אנו להתרומם לקראת חג הגדול מתן תורה.
קטגוריה: מעגל השנה

להקריב זה לקבל

אדם שמקריב מעצמו לכבוד הקב"ה הוא בעצם מקבל ישועות גדולות בכל מה שהוא צריך.
קטגוריה: הילולת צדיקים

חיי דוד המלך

חיי דוד המלך הם חיים מלאי נסיונות, ורק מי שמצליח לעמוד בכל הנסיונות זוכה לראות ניסים גלויים.
קטגוריה: רבנים אורחים

מנהגי חג השבועות

מנהגי חג השבועות, מדוע אוכלים מאכלי חלב בחג השבועות, מי שנשאר ער כל הלילה מתי מברך ברכות השחר ועוד.
קטגוריה: ספירת העומר

חיבור לתורה

מתקרבים אנו לחג השבועות. כמה אנחנו צריכים להגיע אליו מוכנים ומחוזקים בעניני לימוד התורה וכמה היא מחייה אותנו ומחברת אותנו לבורא עולם.
קטגוריה: שיחת השבוע

כח הצדיקים

מה גדול כוחם של הצדיקים שיודעים כל מה שנעשה בעולם וכל כוחם מאור התורה הקדושה.
קטגוריה: יהדות

איפה אתה

הקב"ה שואל כל אחד ואחד 'איפה אתה' - כולם חייבים ללכת בדרכי התורה ובדרך המצוות.
קטגוריה: עוצמת התורה

אין חיים בלי תורה

גם היום יש נחשים שמנסים להפריע אותנו מדרך התורה - אבל צריך לדעת שאין חיים בלי תורה!
קטגוריה: נקודה למחשבה
עמוד 2 מתוך 3