הצגת פריטים הקשורים לתגית: בבא סאלי - ישיבת אור דוד

הילולת הבבא סאלי

הילולת הצדיק הבבא סאלי - רבי ישראל אבוחצירא שזכה לדרגות עליונות גבוהות בזכות קדושתו ועמל התורה שלו.
קטגוריה: הילולת צדיקים

להתרומם מעל הקרקע

כל יהודי יכול להתרומם מעל הקרקע ולחיות אמונה והקב"ה שולח לו את הישועה.
קטגוריה: רבנים אורחים

בך יברך ישראל

הילולת הבבא סאלי הקדוש, אשר פיו היה קדוש וטהור וכל ברכה שלו לא עשתה פירות ואינה שוא ריקם.
קטגוריה: הילולת צדיקים

צדיק גוזר והשם מקיים

כשהצדיקים בעולם הזה גוזרים, הקב"ה מקיים את גזירתם, ואם הקב"ה גוזר גזירה, הצדיקים יכולים לבטלה.
קטגוריה: רבנים אורחים

שרוצים יכולים

נלמד מדרכו של הבבא סאלי, רבנו ישראל אבוחצירא לאיזה מדרגות אדם יכול להגיע, שאין דבר העומד בכח הרצון.
קטגוריה: הילולת צדיקים

אבוקה ביום למה?

הילולת הצדיק הבבא סאלי, ממנו נלמד כמה צריך להתחזק במוסר וביקורת עצמית.
קטגוריה: הילולת צדיקים