הצגת פריטים הקשורים לתגית: פרקי אבות - ישיבת אור דוד

משנה טו

רבי יוסי אומר: יהי ממון חברך חביב עליך כשלך. והתקן עצמך ללמוד תורה, שאינה ירושה לך. וכל מעשיך לשם שמים.
קטגוריה: פרק ב

משנה יד

רבי יהושע אומר: עין הרע, ויצר הרע, ושנאת הבריות, מוציאין את האדם מן העולם.
קטגוריה: פרק ב

זהירות בתלמוד

רבי יהודה אומר הוי זהיר בתלמוד ששגגת התלמוד עולה זדון.
קטגוריה: פרקי אבות

משנה יג

הם אמרו שלושה דברים, רבי אליעזר אומר: יהי כבוד חברך חביב עליך כשלך, ואל תהי נוח לכעוס, ושוב יום אחד לפני מיתתך, והוי מתחמם כנגד אורן של חכמים, והוי זהיר בגחלתן שלא תכוה, שנשיכתן נשיכת שועל, ועקיצתן עקיצת עקרב, ולחישתן לחישת שרף, וכל דבריהם כגחלי אש.
קטגוריה: פרק ב

משנה יב

אמר להם צאו וראו איזוהי דרך רעה שיתרחק ממנה האדם. רבי אליעזר אומר עין רע, רבי יהושע אומר חבר רע, רבי יוסי אומר שכן רע, רבי שמעון בן נתנאל אומר הלוה ואינו משלם, אחד הלוה מן האדם כלוה מן המקום ברוך הוא, שנאמר "לוה רשע ולא ישלם, וצדיק חונן ונותן", רבי אלעזר בן ערך לב טוב, אמר להם רואה אני את דברי אלעזר בן ערך מדבריכם, שבכלל דבריו דבריכם.
קטגוריה: פרק ב

משנה יא

אמר להם, צאו וראו איזוהי דרך ישרה שידבק בה האדם. רבי אליעזר אומר עין הרע, רבי יהושע אומר חבר טוב, רבי יוסי שכן טוב, רבי שמעון בן נתנאל הרואה את הנולד, רבי אלעזר אומר לב טוב,אמר להם רואה את דברי אלעזר בן ערך מדבריכם, שבכלל דבריו דבריכם.
קטגוריה: פרק ב

משנה י

חמישה תלמידים היו לו לרבן יוחנן בן זכאי, ואלו הן: רבי אליעזר בן הורקנוס, רבי יהושע בן חנניה, רבי יוסי הכהן, רבי שמעון בן נתנאל, רבי אלעזר בן ערך.
הוא היה מונה שבחן: רבי אליעזר בן הורקנוס בור סוד שאינו מאבד טיפה, רבי יהושע בן חנניה אשרי יולדתו, רבי יוסי הכהן חסיד, רבי שמעון בן נתנאל ירא חטא, רבי אלעזר בן ערך כמעין המתגבר.
הוא היה אומר אם יהיו כל חכמי ישראל בכף מאזנים, ואליעזר בן הורקנוס בכף שניה, מכריע את כולם, אבא שאול אומר משמו, אם יהיו כל חכמי ישראל בכף מאזנים, ואליעזר בן הורקנוס אף עמהם, ואלעזר בן ערך בכף שניה מכריע את כולם.
קטגוריה: פרק ב

משנה ט

רבן יוחנן בן זכאי קבל מהלל ושמאי, הוא היה אומר: אם למדת תורה הרבה, אל תחזיק טובה לעצמך, כי לכך נוצרת.
קטגוריה: פרק ב

משנה ח

הוא היה אומר: מרבה בשר מרבה רימה, מרבה נכסים מרבה דאגה, מרבה נשים מרבה כשפים, מרבה שפחות מרבה זימה, מרבה עבדים מרבה גזל, מרבה תורה מרבה חיים, מרבה ישיבה מרבה חכמה, מרבה עצה מרבה תבונה, מרבה צדקה מרבה שלום, קנה שם טוב קנה לעצמו, קנה לו דברי תורה קנה לו חיי עולם הבא.
קטגוריה: פרק ב

קשורה בו ככלב

רבי אליעזר בן יעקב אומר, העושה מצוה אחת, קונה לו פרקליט אחד. והעובר עברה אחת, קונה לו קטיגור אחד.
קטגוריה: פרקי אבות
עמוד 6 מתוך 13