הצגת פריטים הקשורים לתגית: פרקי אבות - ישיבת אור דוד

עזות בעבודת השם

יהודה בן תימא אומר הוי עז כנמר וקל כנשר ורץ כצבי וגיבור כארי לעשות רצון אביך שבשמיים 
קטגוריה: פרקי אבות

המידות הטובות

כל מי שיש בו שלשה דברים הללו הרי זה מתלמידיו של אברהם וכל מי שאין בו שלשה דברים הללו הרי זה מתלמידיו של בלעם 
קטגוריה: פרקי אבות

זכות הרבים

כל המזכה את הרבים אין חטא בא על ידו וכל המחטיא את הרבים אין מספיקין בידו לעשות תשובה 
קטגוריה: פרקי אבות

מעלת זיכוי הרבים

כל המזכה את הרבים אין חטא בא על ידו וכל המחטיא את הרבים אין מספיקין בידו לעשות תשובה 
קטגוריה: פרקי אבות

מחלוקת

כל מחלוקת שהיא לשם שמיים סופה להתקיים ושאינה לשם שמיים אין סופה להתקיים איזו היא מחלוקת שהיא לשם שמיים זו מחלוקת הלל ושמאי ושאינה לשם שמיים זו מחלוקת קורח ועדתו.
קטגוריה: פרקי אבות

דרכה של תורה

כך היא דרכה של תורה, פת במלח תאכל...
קטגוריה: דברי הרב
עמוד 13 מתוך 13