הצגת פריטים הקשורים לתגית: מחלוקת - ישיבת אור דוד

הבריחה לחיים

מדוע הרב ברח לאמריקה והשאיר את עדתו כצאן שאין להם רועה, מה הייתה הסיבה האמיתית לכך...
קטגוריה: סיפורים מהחיים

פרשת קרח - מחלוקת זה אש

הקנאה והתאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. וזה אנחנו רואים בפרשת השבוע למרות שקרח היה תלמיד חכם גדול ומופלג אבל החיידקים של הקנאה והתאווה והכבוד התעוררו בו והורידו אותו לחורבן.

הפנימיות והחיצניות שבאדם

כמה חשוב ללמוד את התורה שע"י כך היא מיישרת את הפנימיות שבאדם לדרכה של תורה ולהתבטלות לגדולי ישראל
קטגוריה: שבט מוסר

אהבה ללא מריבות

כשיש אהבה תקינה, לא רואים את החסר ואז גם לא יוצרים מריבות בין בני הזוג.
קטגוריה: אהבה אמיתית

מחלוקות בהלכה

השיעור החשוב ביותר בסדרת ההרצאות, עד כאן למדנו שמחלוקות זה דבר ששיך בהשקפה אולם למעשה מדוע יש מחלוקות בהלכה?

מחלוקות בתלמוד

למה יש מחלוקות בגמרא ומדוע יש תמיד מחלוקות בעדות? זאת ועוד בכל דבר הנוגע לחילוק דעות ביהדות.

מחלוקת

כל מחלוקת שהיא לשם שמיים סופה להתקיים ושאינה לשם שמיים אין סופה להתקיים איזו היא מחלוקת שהיא לשם שמיים זו מחלוקת הלל ושמאי ושאינה לשם שמיים זו מחלוקת קורח ועדתו.
קטגוריה: פרקי אבות