נקיון הראש לעבודת השם

מאת: 
קטגוריה: פרקי אבות
ת. פרסום: 10 פברואר 2015
רבי ישמעאל אומר הוי קל לראש ונוח לתשחורת והוי מקביל את כל האדם בשמחה.

פירוש רבי עובדיה מברטנורא

הוי קל לראש - לפני אדם גדול זקן ויושב בראש בישיבה, הוי קל לעבוד עבודתו ולשמש לפניו:
ונוח - לתשחורת. לאדם בחור ששערותיו שחורות אינך צריך להקל עצמך כל כך, אלא תעמוד לפניו בנחת ובישוב:
והוי מקבל וכו' - נגד כל אדם בין ראש בין תשחורת תעמוד בשמחה. מקבל, כמו מקביל. מתורגם נגד, קבל. פירוש אחר, הוי קל לראש, בראשיתך כשאתה בחור הוי קל לעשות רצון בוראך, ובזקנותך כשהושחרו פניך מפני הזקנה תהא נוח לו:
  • פרקי אבות
  • הרב דניאל זר
  • תשע"ה
  • עד 10 דקות
  • shidurim.rabanim.net/shidurim/shidurim-flv/daniel/AVOT/75/ROSH.mp4