מושב ליצים

מאת: 
קטגוריה: פרקי אבות
ת. פרסום: 18 נובמבר 2014
כמה חמורה הבטלה בלימוד התורה שאותם היושבים אפילו שלא צוחקים ומליצים על התורה עצם שיושבים בטלים נחשבים למושב לצים.
פרקי אבות - פרק ג, משנה ב
רבי חנניה בן תרדיון אומר שנים שהיו יושבין ואין ביניהן דברי תורה הרי זה מושב לצים שנאמר ובמושב לצים לא ישב (תהלים א א) אבל שנים שהיו יושבין ועוסקין בדברי תורה שכינה עמהם שנאמר אז נדברו יראי ה' איש אל רעהו ויקשב ה' וישמע . (מלאכי ג טז) ומנין לאחד שיושב ודורש כאילו קיים את כל התורה שנאמר יישב בדד ויידום . (איכה ג כח).
  • פרקי אבות
  • הרב דניאל זר
  • תשע"ה
  • עד 10 דקות
  • shidurim.rabanim.net/shidurim/shidurim-flv/daniel/AVOT/75/LIZIM.mp4