הצגת פריטים הקשורים לתגית: שמירת העיניים - ישיבת אור דוד

שמירת העיניים

תשובה על השאלה: איך בדור כזה ניצלים ממראות אסורות וזוכים לשמירת העיניים, ומה אני יכול לעשות שצריכים לעבור במקומות אסורים.

הזדמנות לקבל ישועות

סיפור מחזק ומרגש מאוד, כמה חשיבות יש לשמירת העיניים שכוחה גדול מאוד, וזה הזדמנות לקבל ישועות גדולות.
קטגוריה: הלקח שבסיפור

הקדושה מזככת

כמה שהאדם יותר קדוש הגוף שלו והנשמה שלו מזוככים יותר והוא זוכה להיות יותר קרוב לקב"ה.
קטגוריה: קדושת האדם

אם אתם קדושים אתם שלי

אמר הקב"ה אם אתם קדושים - אתם שלי, אבל אם אתם לא קדושים - אתם של נבוכדנצר וחבריו.
קטגוריה: קדושת האדם

אל מול פני המנורה

הפנים של האדם כנגד שבעת קני המנורה, ולכן צריך לקדש את עצמו בשתי עיניו, אוזניו, אפו ופיו.
קטגוריה: קדושת האדם

שם השם נקרא עליך

הדרשה החזקה של קדושת האדם בנושא שמירת הברית, חובת האדם להתאמץ בכל עוז ותעצומות לא להכשל בעבירה נוראה זו.
קטגוריה: קדושת האדם

הצלש בעבודת השם

כל אחד מתקדם בעבודת השם לפי התגברות על היצר וכמה שאדם יותר מתקדם מגיע לו צלש אמיתי.
קטגוריה: קדושת האדם

האם האדם בא מקוף

האם האדם נוצר מהקוף? כמובן שלא, אם כן מדוע מלמדים את הילדים שלנו בעוד בעודם קטנים את דברי הבל הללו...
קטגוריה: קדושת האדם

עיניים קודש הקודשים

העיניים של האדם הם בית המקדש והאישון שבעין הוא כנגד קודש הקודשים ולכן צריך לשמור אדם על עיניו ביותר.
קטגוריה: קדושת האדם

שמש ומגן

הדרשה האחרונה בסדרת קדושת האדם העוסקת בעבירה החמורה ביותר - פגם הברית! דרשה חזקה ביותר!!!
קטגוריה: קדושת האדם