הצגת פריטים הקשורים לתגית: שבת - ישיבת אור דוד

קידוש ליל שבת חלק ב

המשך דיני קידוש, מנהג לקידוש בבית הכנסת ועוד הלכות ודינים.

קידוש של שבת ויום טוב

הלכות ודיני קידוש בשבת ובימים טובים, האם הקידוש מהתורה או מדרבנן.

טועה בתפילות שבת חלק ג

סיום הלכות טועה בתפילות שבת, המשך דין יחיד שטעה בתפילה, ודיני שליח ציבור שטעה בתפילות שבת.
קטגוריה: תפילות שבת

רוממות השבת

קדושת השבת מביאה את האדם לרוממות גדולה ומקרבת אותו לאביו שבשמים.
קטגוריה: רבנים אורחים

טועה בתפילות שבת חלק ב

המשך דיני טועה בתפילות שבת, בתפילת שמונה עשרה בכל תפילות השבת.
קטגוריה: תפילות שבת

טועה בתפילות שבת

הלכות טועה בתפילות שבת, מתי חוזר בתפילה ומתי לא, בכל תפילות השבת.
קטגוריה: תפילות שבת

תפילת ערבית של מוצאי שבת המשך

המשך הלכות תפילת ערבית של מוצאי שבת, דיני אתה חוננתנו ואמירת יושב בסתר ואתר קדוש.
קטגוריה: תפילות שבת

תפילת ערבית של מוצאי שבת

הלכות תפילת ערבית במוצאי שבת, מתי מותר להתפלל ודיני אתה חוננתנו שאומרים בערבית.
קטגוריה: תפילות שבת

זמן יציאת שבת

מתי מחשבים זמן יציאת השבת, מהו בין השמשות, מה מותר ומה אסור בבין השמשות והאם עלינו להוציא שבת כסברת רבנו תם?
קטגוריה: תפילות שבת

קריאת הפטרה ותפילת מנחה

הלכות קריאת ההפטרה והמשך תפילת מוסף ותפילת מנחה.
קטגוריה: תפילות שבת
עמוד 30 מתוך 32