פרוס לרעב לחמך

מאת: 
ת. פרסום: 27 מרס 2014
מעלתו העצומה של אדם שמביא עניים לביתו, מאכיל רעבים ומחסה את הנצרכים אשר זוכה לכל הברכות הכתובות בתורה.
  • יהדות
  • הרב דניאל זר
  • תשע''ד
  • עד 90 דקות
  • shidurim.rabanim.net/shidurim/shidurim-flv/daniel/DRASHA/74/260314.mp4