הצגת פריטים הקשורים לתגית: דמעות - ישיבת אור דוד

שערי דמעה לא ננעלו

בכח הדמעות לשבור רקיעים ולקבל את התפילות שלנו, רק צריך להתאמץ ולהתפלל מכל הלב.
קטגוריה: נקודה למחשבה

דמעה ביום כיפור

מעלתה של הדימעה בימים הנוראים שמוחקת ומעברת עוון מעלינו ומבטלת גזרות לכל השנה.
קטגוריה: נקודה למחשבה

מעלת הדמעות

חשיבות תפילת האדם עם דמעות אשר שערי דימעה מעולם לא ננעלו.
קטגוריה: נקודה למחשבה

הזורעים בדמעה ברינה יקצורו

כח הדמעות בתפילה, שכל השערים ננעלו חוץ משערי דמעה שאין שום תפילה עם דמעה חוזרת ריקם.
קטגוריה: מעלת התפילה