הצגת פריטים הקשורים לתגית: פרשת שבוע - ישיבת אור דוד

פרשת פנחס

מה זכה פנחה לכך שקינא קנאת ה' ועשה מעשה במסירות נפש?
קטגוריה: פרשת שבוע

פנימיות האדם

היהדות האמיתית לא מסתיימת בתרי"ג מצוות ישנם דברים שלא כתובים בתרי"ג מצוות והם מהות האדם היהודי
קטגוריה: שיחת השבוע

שאיפות גדולות

שאיפותיו של האדם צריכים להתבטא בלהיות קרוב אל השם ולא לחיות בסתירה עם עצמו.
קטגוריה: רבנים אורחים

פרשת בלק

הברכות והקללות הם תלויות במי שאומר אותם ובמה שחושב בליבו עליך.
קטגוריה: פרשת שבוע

נגיעה במצווה

כל מצווה שאדם עושה ואפילו שכונותיה לא טובות תעמוד לו המצווה לדורות ויגיע זמנה להפרע לזכותו
קטגוריה: שיחת השבוע

לפתח חטאת רובץ

יסוד גדול לאדם שכמה מוטל עלינו להשמר בעבודת ה' ולא לפתוח פתח ליצר הרע שכל העברות והנפילות מגיעות אך ורק מבפתח שאנו פותחים לו.
קטגוריה: שיחת השבוע

פרשת חקת

צריך לדעת לשמוע בקול השם ולא לסור ימין ושמאל מכל אשר מצווה.
קטגוריה: פרשת שבוע

יצר הרע מאחרינו

לפעמים היצר הרע כדי להכשיל אותנו בעבירה, מדי פעם הוא יכול להגיע אלינו במצוות ובהידורים בחומרות לא לדרגות שלנו. מוטל עלינו לבדוק שחלילה זה לא יביא אותנו לנפילות או לתרדמות בעבודת ה'.
קטגוריה: שיחת השבוע

פרשת קרח

מחלוקת קרח ועדתו היא לימוד לדורות כמה אסור להחזיר במחלוקת, וכל המחזיק בה מאבד את עולמו.
קטגוריה: פרשת שבוע

פרשת שלח לך

אסור לאדם להתמקד בחסרון של הדבר, אלא לראות את החיובי שבו, כי מי שמדבר על הרע - זה לשון הרע.
קטגוריה: פרשת שבוע
עמוד 15 מתוך 16