הצגת פריטים הקשורים לתגית: פרשת שבוע - ישיבת אור דוד

פרשת וישלח - המלחמה בתורה

בפרשת השבוע אנו נפגשים עם המלחמות שנאבק יעקב אבינו עם לבן ושרו של עשיו למען דורותיו שימשיכו בקדושה וטהרת התורה.

פרשת וישב

המצווה הגדולה שלנו בחנוכה לפרסם את הניסים של הקב"ה, וכיצד זה קשור לפרשה...
קטגוריה: פרשת שבוע

פרשת ויצא - כבוד לזולת

כמה חשוב לכבד את הזולת ואפילו יש מצבים שאנחנו נשנה מלשוננו כדי לכבד ולהעריך את החבר.

יסוד התפילה

היסוד בעבודת התפילה הוא לדעת שאין מי שיכול לעזור לאדם רק הקב"ה ולא לחשוב שאפשר להסתדר גם אם דרכים אחרות.
קטגוריה: שיחת השבוע

פרשת תולדות - תפילתם של צדיקים

מעלת התפילה כל כך מרוממת וחשובה בשמים ומוטל עלינו להתחזק בה שה' כל כך אוהב את תפילתם של ישראל.

פרשת וישלח

מלחמת יעקב עם שרו של עשו, הכח של התורה מול הכח של הטומאה.
קטגוריה: פרשת שבוע

פרשת ויצא

הדבר המאחד את כל בית ישראל הוא ההתרחקות מכל סוגי הרשעים ולהיות עם לבד.
קטגוריה: פרשת שבוע

פרשת חיי שרה - השמח בחלקו

מידה מיוחדת באדם להיות שמח בחלקו במה שהקב"ה נתן לו ולהודות על כך שינם עוד רבים בעולם שגם את זה אין להם.

פרשת תולדות

התורה מלמדת אותנו שהדרך של האבות - היא הדרך הבטוחה ביותר שאפשר ללכת דרכה.
קטגוריה: פרשת שבוע

פרשת וירא - השתוקקות למצווה

כל סולם ההתרוממות של האדם בעבודת השם היא ההשתוקקות והרצון למצוות.
עמוד 13 מתוך 16