עליך יזרח השם

מאת: 
קטגוריה: יראת שמים
ת. פרסום: 13 דצמבר 2018
מי שיש בו יראת שמים זוכה וזורח עליו אורו של השם והשכינה שורה במעשה ידיו.
  • יהדות
  • הרב דניאל זר
  • תשע"ט
  • עד 90 דקות
  • shidurim.rabanim.net/shidurim/shidurim-flv/daniel/DRASHA/79/121218.mp4