צלם אלוקים או צלם חיה

מאת: 
קטגוריה: יראת שמים
ת. פרסום: 10 מרס 2016
המעשים של האדם יכולים להביא אותו לבחינת צלם אלוקים ומרכבה לשכינה, אבל העבירות יכולות לתת לו צלם של חיה.
  • מוסר וביקורת
  • הרב דניאל זר
  • תשע"ו
  • עד 90 דקות
  • shidurim.rabanim.net/shidurim/shidurim-flv/daniel/DRASHA/76/090316.mp4