הצגת פריטים הקשורים לתגית: ראש השנה - ישיבת אור דוד

הסערה בלב ים

סיפור מצמרר ומרגש מאוד, על סערה בלב ים. המלמד אותנו לקח חשוב מאוד, אם אנו נבין ונבחין שאין מי שיכול לעזור לנו אלא רק אבא שבשמים נקבל כל מה שחפץ ליבנו.
קטגוריה: הלקח שבסיפור

תכלית ראש השנה

תשובה על השאלה: נמצאים אנו ממש בפתחה של יום הדין הגדול, ראש השנה. הרבה אנשים לוקחים את היום הזה למטרת ברכות לתחילת שנה חדשה עם מתנות מרשימות, אבל שוכחים באמת מה מטרת היום הזה ומה חשיבותו.

הלכות ראש השנה

הלכות ודינים לראש השנה הנחוצות לנשים, תפילות החג, האם נשים צריכות לעשות התרת נדרים והאם מוצר לנשים לעשות תשליך.
קטגוריה: הלכות לנשים

אורח לרגע שגילה את הפגע

סיפור מרתק כיצד אורח פשוט במפעל משגשג מצליח למצוא את התקלה, ומה אנו יכולים ללמוד מכאן מוסר השכל...
קטגוריה: סיפורים מהחיים

ההכנה הראויה לראש השנה

אנו מתכוננים לראש השנה אבל לפעמים שוכחים את העיקר, האם אנו באמת מוכנים ליום הגדול והקדוש...
קטגוריה: מבט לחיים

ספרי חיים ומתים

בראש השנה דנים את כל העולם מי יחיה ומי ימות, למי יהיו חיים שלוים ולמי לא, מה עלינו לעשות להכתב בספר החיים?
קטגוריה: ימים נוראים

סדר הסימנים והלכותיהם

תשובה על השאלה: מה סדר הסימנים בראש השנה, ומה עושה מי שאין לו ראש של כבש, האם אדם שלא אוהב אחד מהסימנים חייב לאכול או שיש לו להסתפק רק מלראות?

סדר התשליך ומי חייב בזה

תשובה על השאלה: אחד ממנהגי ראש השנה לעשות סדר התשליך שבו אנו זורקים את עוונותינו למים. האם חייב לעשות זאת בנהר או מספיק בברז המים שבבית, ומה דין הנשים בכך?

טיבול הלחם בדבש וסוכר

תשובה עלה שאלה: האם שמטבילים את הלחם בברכת המוציא צריך להטביל בדבש או בסוכר, או שאפשר כמנהג השנה לטבל אותו במלח?

האם מותר לישון בראש השנה

תשובה על השאלה: ידוע המשפט שאומרים כל שנה "מי שישן בראש השנה המזל שלו ישן" האם זה נכון, ואם מותר לישון מתי מותר לישון?
עמוד 2 מתוך 6