הצגת פריטים הקשורים לתגית: סיפור - ישיבת אור דוד

כל נדרי

סיפור מרגש על עוצמתו של בי אלימלך מליז'נסק שבשעת כל נדרי זכתה בת ישראל לישועה גדולה.
קטגוריה: סיפורי צדיקים

הכנסת כלה

זכות עצומה על מעלתה של הכנסת כלה ובמיוחד כלה יתומה, שמצווה זו יכולה להפוך עולמות ולזכות לישועות.
קטגוריה: סיפורי צדיקים

חייו של רבי יואל סירקיש

סיפור על מקצת חייו של רבי יואל סירקיש בעל הספר בית חדש (הב"ח) על גדולתו בענווה ועוצמתו בתורה.
קטגוריה: סיפורי צדיקים

קדושתו של רבי שמעון

סיפור המבסס על טהרתו של רבי שמעון בר יוחאי שגם לאחר מאות שנים הסופר שכתב את סיפרו היה צריך קדושה וטהרה.
קטגוריה: סיפורי צדיקים

החייט

חייט כשרוני מאוד אשר כל אנשי העושר והכבוד היו קונים ממנו. לימים מאחד הדרכים שהלך לגבות את כספו נעדר ולא חזר לביתו עד שזכה לישועות מרבי אלימלך מליז'נסק.
קטגוריה: סיפורי צדיקים

השק האבוד

כרכרת הדואר חלפה לה באחת הרחובות של לייפניק לפתע אחת הדלתות נפתחו ונפלו שני שקים אחד זהב ואחד בגדים...
קטגוריה: סיפורי צדיקים

מלמד התינוקות

גם מלמד תינוקות יכול להיות צדיק נסתר גדול...
קטגוריה: סיפורי צדיקים

ישועות במכבסה

יהודי מאמריקה שפתח מכבסה להצלחת עסקיו עד שמצבו התדרדר מסיבות חיצוניות וזכה לישועות מברכתו של צדיק בהונגריה
קטגוריה: סיפורי צדיקים

אור של ישועה

שהפרנסה מטרידה את האדם, וגם העבודה לא מצליחה, חייבים לקבל את הברכה של הרב...
קטגוריה: סיפורי צדיקים

רפואה שלמה

מעשה בתלמיד אחד בישיבת חב"ד שחלה במחלה נוראה ולא נשאר לו סיכוי לחיות, אך בזכות צדקותו וחוכמתו של הרבי זכה לישועות.
קטגוריה: סיפורי צדיקים
עמוד 34 מתוך 37