הצגת פריטים הקשורים לתגית: ימים נוראים - ישיבת אור דוד

צדיק ורע לו

כל דבר קטן שאדם עושה משפיע בעולמות העליונים, ועל זה אנו נידונים בראש השנה.
קטגוריה: מעגל השנה

מלך במשפט יעמיד ארץ

ביום ראש השנה הקב"ה מעמיד את כל העולם כולו במשפט נורא, ואין מי שיכול להסתתר מדינו.
קטגוריה: ימים נוראים

אם אב אני איה כבודי

הקב"ה אומר לכל אחד ואחד: אם אני אביך איפה הייתה כל השנה ומדוע לא דרשת בכבודי.
קטגוריה: ימים נוראים

תשובה שלימה

בתפילת שמונה עשרה אנחנו אומרים "והחזרנו בתשובה שלמה לפניך" וכי יש תשובה שאינה שלימה, האם כשאדם חוזר בתשובה רק על עוון אחד זה נקרא תשובה.
קטגוריה: שיחת השבוע

חדשו מעשיכם

צריכים לחדש את מעשינו לטובה ולבקר את עצמנו כדי לראות אם מעשינו טובים אם לא.
קטגוריה: ימים נוראים

חודש אלול

חודש הרחמים והסליחות הוא חודש גדול, מה נעשה כדי שננצל אותו עד הסוף...
קטגוריה: מעגל השנה

קבעת עיתים לתורה

בחודש אלול חייבים להתחזק בלימוד התורה, סיפור נפלא על רבי יוסלה מסלוסק איך עמד בנסיון היצר שניסה לבטלו מתורה.
קטגוריה: שיחת השבוע

ארון לוחות ושברי לוחות

כל אחד צריך לראות תמיד את השלמות שהוא צריך להגיע ואת החסרונות שיש לו ושהוא צריך לתקן.
קטגוריה: ימים נוראים

ערב יום כיפור

הלכות ומנהגים הנוהגים בערב יום כיפור, פדיון כפרות, מלקות, ריבוי באכילה ועוד.
קטגוריה: ימים נוראים

מודה ועוזב ירוחם

הדרשה האחרונה של הימים הנוראים, לקראת יום הכיפור צריך לפחד אולי יש עלינו איזה גזירה רעה שנכתבה בראש השנה ורק יום כיפור יכול לבטלה.
קטגוריה: ימים נוראים
עמוד 10 מתוך 14